top of page

SIMEOX

Uređaj Simeox potreban pacijenatama kojima je potrebno pružiti pomoć pri čišćenju disajnih puteva zbog toga što kod njih mukociliarni transport nije funkcionalan, pa stoga ima za rezultat akumulaciju i stagnaciju mukusa. Ovi pacijenti mogu da kašlju, ali ne mogu efektivno da pokrenu sekret. Ovde prvenstveno govorimo o pacijentima sa hroničnim opstruktivnim bolestima pluća, hroničnim bronhitima,  bronhiektazijom, cističnom fibrozom, primarnom cilijarnom diskinezijom i teškim oblicima astme. 

Uređaj Simeox pomaže pacijentima pri izdisaju, tako što obezbeđuje mehaničke uslove pod kojima se bronhijalni sekret otapa da bi se olakšao njegov transport i njegovo izbacivanje iz manjih disajnih puteva u centralne disajne puteve pri čemu se obezbeđuje komfor za pacijenta. Vibracije unikalnoj tehnologije Simeox (mehanički stimulus) ima sposobnost da privremeno „razbije“ električne veze mucina u proteinu mucin, i na taj način utiče na sposobnost sekreta da teče.
 
bottom of page