top of page

PhysioAssist je kompanija na raskrsnici tri glavna tehnološka polja: fizike materijala, obrade signala i bioloških nauka. PhysioAssist danas nudi rešenja za efikasno lečenje čišćenjem disajnih puteva.

bottom of page