top of page

Meditech se obavezao da čuva kardiovaskularno zdravlje proizvodnjom, razvojem i marketingom monitora krvnog pritiska koji se koriste tokom čitavog dana i EKG Holtera od 1990. godine.
 

bottom of page